Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Απαραίτητα δικαιολογητικά - Διαδικασίες για τις τελετές


Το γραφείο τελετών Παχούμη με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την οργάνωση σε πάσης φύσεως πένθιμες τελετές όπως κηδείες και μνημόσυνα.

Οι διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν είναι οι εξής:

Διαδικασίες - Κινήσεις των Οικογενειών μετά την τελετή

1) Διακόπτουμε τη συνταξιοδότηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και μεταβιβάζουμε τη σύνταξη στις περιπτώσεις που δικαιούμαστε.

2) Ενημερώνουμ την οικογενειακή μερίδα στο δημοτολόγιο που ανήκουμε, καταθέτοντας μια ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθώς επίσης αιτούμεθα για την έκδοση 2-3 αντιγράφων
   α) Πιστοποιητικών οικογενειακή κατάστασης
   β) Πιστοποιητικών πλησιέστερων (εγγύτερων) συγγενών

3) Διακόπτουμε το Α.Φ.Μ. από την εφορία καταθέτοντας
   α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
   β) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και
   γ) Σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. ζητούμε πιστοποιητικό περί ή περί μη δημοσίευσης διαθήκης

4) Συμπληρώνουμε κανονικά την φορολογική δήλωση όσο χρονικό διάστημα ήταν εν ζωή (είτε είναι πρώτο αναγραφόμενο μέλος είτε δεύτερο) και σημειώνουμε στις πιθανές μεταβολές για τον επόμενο χρόνο την λέξη θάνατος καταθέτοντας και μια ληξιαρχική πράξη θανάτου.

5) Ενημερώνουμε ότι: Το πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία θανάτου έχουμε δικαίωμα από το νόμο να προχωρήσουμε σε αποδοχή ή σε αποποίηση κληρονομιάς, εφόσον υπαγόμαστε σε αυτήν την διαδικασία. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, έχουμε ΜΟΝΟ το δικαίωμα αποδοχής και ως εκ τούτου τα παραπάνω πιστοποιητικά που χρειάζονται μπορεί να σας τα εκδώσουν ο δικηγόρος είτε ο συμβολαιογράφος που θα απευθυνθείτε προς αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.Βασικά – Απαραίτητα δικαιολογητικά για την είσπραξη εξόδων τελετής από ασφαλιστικό οργανισμό

Βασικά – Απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση συντάξεως από ασφαλιστικό οργανισμό